grahnab_steel_logo_2

Laserskärning av stål, plåt och rostfritt stål i Gnosjö

Laserskärning är ett utmärkt sätt för framställning av prototyper och produkter i begränsade till mellanstora upplagor. Laserskärning innebär inte bara en ekonomisk besparing utan minskar också förberedelse- och omställningstider. Med laserskärning åstadkommer man precision och detaljrikedom i skärningen, vilket resulterar i en hög kvalitet på slutprodukten. Den minimala kontakten som lasern har med materialet bidrar till att förhindra eventuell skada eller deformation, vilket kan inträffa med andra skärmetoder. 

Laserskärning ger perfekta skärytor

Med laserskärning uppnås en precision som resulterar i skärytor som är perfekt vinkelräta. Det innebär att ytan som skärs fram är av en sådan hög kvalitet att det ofta inte finns något behov av efterföljande slipningsarbete. Med skärytor med en tolerans på endast ± 0,1 mm gör laserskärning att man inte bara sparar tid utan också reducerar kostnaden för ytterligare efterbearbetning. Denna precision i snittytan minimerar även risken för fel och defekter, vilket i sin tur bidrar till en högre kvalitet på slutprodukten. Det betyder att produkter tillverkade med laserskärning är redo att användas eller integreras i större system direkt efter skärprocessen.

Laserskärning är kostnadseffektivt

Vi erbjuder en både tids- och kostnadseffektiv produktion med rätt resultat efter dina högt ställda krav

Grahnab - en flexibel och smidig samarbetspartner inom laserskärning i Gnosjö